Projecten

Lopende projecten 2018:

- Tentoonstelling Avontuur in Azië. Vrijmetselarij als wereldwijd sociaal netwerk sinds 1734 in opdracht van Vrijmetselarij Museum.

- Advies bij ontwikkeling lesonderdeel van afd. Monumentenzorg & Welstand/Gemeente Den Haag binnen het Haags CultuurmenuJe ging op reis en je nam mee? Indisch erfgoed in Den Haag.

- Gastcuratorschap dubbeltentoonstelling over verzetsvrouw en kunstenares Ru Paré in Museon en Pulchri Studio in 2018.

- Teksten voor tentoonstelling Zegels & Pegels over 200 jaar Haagse Nutsspaarbank en Fonds 1818 i.s.m. Meta Menkveld in 2018.

- Onderzoek en publicatie De avonturen van Sodko. Een biografische schets van Eric Verstijnen (1910-1945).

Voltooide projecten 1999-2017:

- Onderzoek bedrijfsarchief, publicatie en tentoonstelling Oog voor wat telt. De Saffier Groep: zorg en huisvesting voor Haagse ouderen sinds 1734, in opdracht van Saffier in 2017.

Sporen van Smaragd, inventarisatie van gebouwd Nederlands-Indisch erfgoed in Den Haag (1853-1945) in opdracht van de afdeling Monumentenzorg/DSO, Gemeente Den Haag, i.s.m. Haags Historisch Museum.
- Onderzoek bedrijfsarchief en publicatie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Kessler Stichting te Den Haag in 2012.

- Online publicatie met interviews uit het archief van Geschiedschrijving Illustratie Nederland (GIN) in opdracht van het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO).

- tekstredactie publicatie: Diederik Smit/Henk te Velde (eds.), Van Torentje tot Treveszaal. De geschiedenis van de Noordzijde van het Binnenhof, Ministerie AZ/De Nieuwe Haagsche, 2011.

- Publicatiereeks Den Haag rond 1900 (deel 1 en 2) i.s.m. De Nieuwe Haagsche.

- Congres De schrijvende kunsthistoricus. Knelpunten bij auteurswerkzaamheden in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector i.s.m. FreeLancers Associatie.

- Tentoonstellingen Sierpapier uit de collectie Laurentius en Gesloten Boeken uit het Koninklijk Huisarchief in opdracht van Museum Meermanno.

- Workshops De kunsthistoricus als ondernemer en Fondsenwerving in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector.

- Tentoonstelling Henri Verstijnen (1882-1940) in opdracht van het Drents Museum en Museum Mesdag.

- Onderzoek naar de collectie kunstnijverheid en woonhuizen van Helene Kröller-Müller in relatie tot haar levensbeschouwing en kunstvisie in opdracht van het Kröller-Müller Museum.

- Registratie prentencollectie voor Het Geheugen van Nederland in opdracht van het Theater Instituut Nederland.

- Onderzoek naar het interieur van het Jachthuis St. Hubertus van H.P. Berlage in opdracht van het Instituut Collectie Nederland.

- Fondsenwerving en publiciteit congres Kaballah & Modernity in opdracht van de Leerstoel GHF (Universiteit van Amsterdam).

- Fondsenwerving in opdracht van het Amsterdam Fantastic Film Festival.

- Advieswerkzaamheden in opdracht van Bladwijzer.

- Hoofdredactie Cr - interdisciplinair vaktijdschrift voor conservering en restauratie in opdracht van Stichting Publicaties Conservering en Restauratie.

- Coördinatie intermuseaal overleg en organisatie van de Museummarkt in opdracht van Haags Museum Platform.

- Congres Ondergedoken Kunst. Musea en collecties in de Tweede Wereldoorlog en eindredactie van het tijdschrift Jong Holland i.s.m. Bax Art in opdracht van Stichting Jong Holland.

- Collectie-inventarisatie t.b.v. taxatie in opdracht van het Hofje van Nieuwkoop.