2008/09/21

Herkauwer

De 18de eeuw is niet onze eigenlijke specialiteit. Dat neemt niet weg, dat we er graag een uitstapje naar maken. Vooral als dit wordt aangereikt door Herkauwer. Zijn blog is educatief en doet lezers regelmatig breed glimlachen; LOL (laughing out loud), zoals dat heet in 21ste-eeuwse digi-speak die wij nog maar net beheersen. Vooral zijn opmerkzaamheid richting recente ontwikkelingen in de kunstwereld willen wij u niet onthouden: Op de schedel gekrabt. (Ook briljant is Herkauwer's definitie van rap: 'hedendaagse penosepop, oftewel rapkunst, oftewel epiek gezongen door in klompgympen gestoken, naar beneden wijzende barden', geciteerd uit Dissertje.) Wij bevelen u deze digitale pennevruchten van harte aan.

Geen opmerkingen: