2008/12/31

Vrijmetselaarsarchieven als onderzoeksbron


In samenwerking met het Haags Gemeentearchief organiseert de Stichting OVN op 13 februari 2009 een cursus ‘Vrijmetselaarsarchieven als bron voor historisch en genealogisch onderzoek’. Ook voor kunsthistorici vormen de archieven van 18de-, 19de- en 20ste eeuwse loges een belangrijke onderzoeksbron, omdat ze informatie geven over de vele kunstenaars en architecten onder de leden, als ook hun opdrachtgevers.
Logearchieven bevatten onder meer ledenlijsten, notulen van vergaderingen en rituele bijeenkomsten, inkomende en uitgaande correspondentie, financiële administratie en boedelinventarissen. Hieraan zijn allerlei genealogische en statistische gegevens te ontlenen, variërend van de sociale status en beroepen van de leden tot het consumptiepatroon van de vereniging. Ook geven ze inzicht in de interactie van de loge met de lokale bevolking, waaronder haar opdrachtgeverschap voor ambachtslieden, kunstenaars en architecten, en de invloed van de vrijmetselarij op tal van sociale, religieuze, politieke en culturele ontwikkelingen. Ze bevatten correspondentie van vooraanstaande historische figuren, die laat zien hoe individuele leden zich door het broederschapsideaal lieten inspireren. Zo zijn maçonnieke iconografie en symboliek terug te vinden in het artistieke werk van leden, waaronder schilderijen, architectuurontwerpen, sculptuur en zelfs tuinarchitectuur.
Omdat de meeste onderzoekers echter nog volstrekt onbekend zijn met deze rijke bronnen, biedt de cursus hiermee een eerste kennismaking. Doel is om deelnemers basiskennis aan te reiken, waarmee zij vervolgens zelf hun weg kunnen vinden in vrijmetselaarsarchieven en deze als bron bij hun historisch of genealogisch onderzoek kunnen gebruiken. Natuurlijk is er ruimte voor discussie en vragen van deelnemers.
De cursus vindt plaats op 13 februari 2009 in het Stadhuis te Den Haag. Deelnamekosten bedragen € 65,- (leden CBG/Die Haghe: € 55,-), inclusief een gratis exemplaar van de Archiefwijzer maçonnieke archieven, een handige studiegids voor verder onderzoek. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vereist. Meer informatie: info@stichtingovn.nl.

Geen opmerkingen: