2009/06/23

Kennisarchitectuur

De laatste tijd belanden de meeste persberichten die wij van het NAi ontvangen in de prullebak, niet op deze blog. Het nieuwe beleid lijkt zich vrijwel uitsluitend te concentreren op hedendaagse architectuur en stedebouwkundig beleid, alsof de aandacht voor het historische erfgoed een paar treden lager op de prioriteitenlijst is komen te staan. Jammer, vooral omdat de Stichting Bonas, die dit wel tot haar primaire aandachtsgebied rekent, zoveel minder middelen tot haar beschikking heeft om hiermee naar buiten te treden.
Maar binnenkort vindt een evenement plaats, dat wel onze aandacht trok. Op 6 juli 2009 begint de workshop The Architecture of Knowledge. Public Library of the Future. Professionals en studenten brainstormen twee weken lang om een ontwerp voor de ‘bibliotheek van de toekomst’ te creëren op een symbolische plek: de bibliotheek en collectievleugel van het NAi.
Bibliotheken zoeken naar nieuwe mogelijkheden om (jonge) raadplegers te trekken, zoals het openen van gamecorners. Zij plannen nieuwe huisvesting, herhuisvesting of herinrichting. Is die nieuwe huisvesting toegerust voor de toekomstige taken van de bibliotheek? Kan ze nog volstaan met de klassieke invulling? Vroeger was een bibliotheek een kennis-tempel, maar in de huidige maatschappij is haar opzet en functie veranderd, wat ook aanpassing van de locatie vraagt. Een grondige analyse van deze veranderingen maakt deel uit van het project The Architecture of Knowledge. Goed of slecht nieuws voor ouderwetse boekenwurmen zoals wij? Zet het 'stilte'-bordje maar vast in een vitrine.

Geen opmerkingen: