2009/07/18

Pimp my Pre-Raphaelite

Vanaf 21 juli zendt de BBC elke dinsdag om 22.00 uur de zesdelige serie Desperate Romantics uit. Deze reeks portretteert de Pre-Raphaelite Brotherhood (Dante Gabriel Rossetti & kompanen) als jonge, ambitieuze en energieke mannen - nog voordat drugs, sex en haarverlies hun tol eisten. Een jonge Ken Russel had dit onderwerp fantastisch in beeld kunnen brengen. Maar de gekozen benadering van 'pimped up' historisch drama, die de BBC ook al voor The Impressionists koos, werkt K&WH op de zenuwen.
Zo subtiel als een mokerhamer wordt benadrukt dat het er in vroeger tijden niet altijd kuis en proper aan toe ging, en wordt geforceerd een parallel getrokken tussen het losbandige leven van deze kunstenaars en de huidige popsterren. De reeds uitgezonden previews schilderen de heren Pre-Raphaelieten overdreven af als aantrekkelijke bad boys, die gloeiend van testosteron het academische etablissement omver smeten met hun vernieuwende schilderstijl en opzettelijk shockerende romantische escapades.
In de Radio Times (18-24 juli) merkt columniste Alison Graham dan ook terecht op:
[It] reminded me of the episode in Blackadder the Third featuring the poets in the coffee shop. […] Shelly, Coleridge and Byron were lounging around, being comically tragic ('Be quiet, sir! Can’t you see we’re dying?'), before Blackadder observed: 'There’s nothing intellectual about wandering around Italy in a big shirt, trying to get laid.' Substitute 'Victorian London' for 'Italy' and you’ve got Desperate Romantics in a nutshell.
Toch maar kijken, al was het maar om te zien hoe de huidige generatie de Victoriaanse kunst interpreteert en daarover - naar goed Haags gebruik - tijdens het kijken hardop over te kankeren. Wel jammer dat we geen aandelen hebben in de cadeauwinkelketen Past Times, want ongetwijfeld stijgt de verkoop van kalenders, koelkastmagneten en koekblikken met reproducties wanneer Engelse huismoeders in de eerste aflevering op de erotische ondertoon van de overbekende schilderijen worden gewezen.

2009/07/17

Nieuwe onderzoeksbeurs voor kunsthistorici

Het Van Gogh Museum heeft, naar aanleiding van het afscheid van Ronald de Leeuw als algemeen directeur van het Rijksmuseum, een onderzoeksbeurs van 5000 euro in het leven geroepen.
Met de Ronald De Leeuw Onderzoeksbeurs wil het Van Gogh Museum de herinnering aan de verdiensten van De Leeuw als haar directeur (1986-1996) levend houden. Tijdens dit directeurschap heeft De Leeuw zich onder meer sterk gemaakt voor het belang van onderzoek naar de 19de-eeuwse, West-Europese kunstgeschiedenis. Het Van Gogh museum biedt voortaan jaarlijks een onderzoeker de mogelijkheid om onderzoek te doen naar een onderwerp uit het verzamelgebied van het museum. De onderzoeker wordt met deze beurs in de gelegenheid gesteld een afstudeerscriptie over een onderwerp uit de West-Europese kunstgeschiedenis uit de periode 1830-1914 te bewerken tot een publicatie, een voorstel te schrijven voor een promotieonderzoek of een onderzoeksreis te doen.
Een selectiecommissie beoordeelt de voorstellen; de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 1 september 2009. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.vangoghmuseum.nl/onderzoek voor meer informatie.

2009/07/04

Cultuur van de waanzin

De Duitse academische werkgroep Kulturen des Wahnsinns (1870-1930) richt zich, zoals de 'gezellige' titel al aangeeft, op de studie van de moderne stedelijke cultuur. Haar fascinerende onderzoeksprojecten hebben onder meer betrekking op de definitie van 'normaal' rond 1900, occulte architectuur, forensische psychologie, de relatie tussen artistieke creativiteit en geestesgesteldheid, en het voorkomen van psychische afwijkingen in de koloniale gebieden. De werkgroep organiseert diverse activiteiten, waaronder een workshop in 2010, 'Modern Times - Zeiten der Stadt'. De call for papers (pdf) roept op tot het indienen van voorstellen, die recent onderzoek naar de stad rond 1900 als creatieve broedplaats of ziekmakende zondepoel. belichten. Meer informatie is te vinden op de prachtig vormgegeven website van de werkgroep.

Deftig vermaak

Tijdens de zomervakantie is in Gent een tentoonstelling uit de collectie van het Liberaal Archief te zien, die de de ontspanning van de lokale burgerij omstreeks 1900 in beeld brengt.
De tentoonstelling belicht diverse vormen van vermaak in de stad: de dierentuin, het casino, het Citadelpark, de rond 1900 nieuwgebouwde theaters, maar ook groots opgezette spektakels, zoals de vliegshows van Farman en Pégoud, en diverse circusacts. Het hoogtepunt van die periode was echter de Wereldtentoonstelling, die in 1913 in Gent werd gehouden. Saiant detail is dat de Belgische bisschoppen destijds lieten weten, dat priesters, directies van de scholen en ouders van deze kinderen een aantal secties van de Wereldtentoonstelling niet mochten bezoeken, zoals de afdelingen over kunst, boekdrukkunst en mode. Als reden werd genoemd, dat de vakantietijd gevaarlijk was voor 'het groot werk van de christelijke opvoeding der jeugd'. Het advies aan vakantiegangers was om de 'onschuld' van hun kinderen goed te beschermen: 'Het reizen levert gedurig gevaar op voor de jeugd, en het gevaar is nog vermeerderd door de attracties, de feesten, de losbandigheid in de kledij die men allermeest vindt in de grote steden en de badplaatsen'.

Tentoonstelling: Deftig vermaak, ijdel vertier. Burger en ontspanning in Gent in het Belle Epoque, Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Gent, 17/07-13/09/2009.