2009/07/04

Deftig vermaak

Tijdens de zomervakantie is in Gent een tentoonstelling uit de collectie van het Liberaal Archief te zien, die de de ontspanning van de lokale burgerij omstreeks 1900 in beeld brengt.
De tentoonstelling belicht diverse vormen van vermaak in de stad: de dierentuin, het casino, het Citadelpark, de rond 1900 nieuwgebouwde theaters, maar ook groots opgezette spektakels, zoals de vliegshows van Farman en Pégoud, en diverse circusacts. Het hoogtepunt van die periode was echter de Wereldtentoonstelling, die in 1913 in Gent werd gehouden. Saiant detail is dat de Belgische bisschoppen destijds lieten weten, dat priesters, directies van de scholen en ouders van deze kinderen een aantal secties van de Wereldtentoonstelling niet mochten bezoeken, zoals de afdelingen over kunst, boekdrukkunst en mode. Als reden werd genoemd, dat de vakantietijd gevaarlijk was voor 'het groot werk van de christelijke opvoeding der jeugd'. Het advies aan vakantiegangers was om de 'onschuld' van hun kinderen goed te beschermen: 'Het reizen levert gedurig gevaar op voor de jeugd, en het gevaar is nog vermeerderd door de attracties, de feesten, de losbandigheid in de kledij die men allermeest vindt in de grote steden en de badplaatsen'.

Tentoonstelling: Deftig vermaak, ijdel vertier. Burger en ontspanning in Gent in het Belle Epoque, Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Gent, 17/07-13/09/2009.

Geen opmerkingen: