2009/09/16

Inventarisatie Nederlandsch-Indisch erfgoed in Den Haag

Den Haag kent vele gebouwen, straten, kunstwerken en monumenten die getuigen van de band met voormalig Nederlandsch-Indië. Te denken valt aan voormalige bedrijfspanden van handelsmaatschappijen, maar ook woonhuizen of grafmonumenten van oud-Indiëgangers, waaronder bekende politici, zakenlieden, kunstenaars en auteurs. Een voorbeeld is het gebouw aan Lange Vijverberg 5, in 1932 in gebruik genomen door Ruys & Co, destijds hoofdvertegenwoordiger van de N.V. Rotterdamsche Lloyd in Den Haag. Deze vervoersmaatschappij verzorgde onder meer het verkeer van ambtenaren van en naar Nederlandsch-Indië. In het glas-in-lood in het trappenhuis staan alle bestemmingen van de Lloyd vermeld, waaronder Batavia. Het schitterende beeld van H.A. den Eynde boven de entree verbeeldt ‘Insulinde’s roepende stem’ als een vrouw met de blik naar de Oost.
De Afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag wil bijdragen aan het behoud van het bijzondere Indische erfgoed in Den Haag door de overgebleven voorbeelden te inventariseren en vervolgens onder de aandacht van het publiek te brengen. Monumentenzorg heeft daartoe K&WH de opdracht gegeven eerst een plan voor een dergelijke inventarisatie uit te werken. Hierover later meer. Daarnaast bereidt K&WH op wat langere termijn de uitgave voor van een zakboekje in de reeks Den Haag rond 1900 van De Nieuwe Haagsche: Geïnspireerd door het Oosten (werktitel). Dit zal aandacht besteden aan invloeden uit zowel het Midden- als Verre Oosten op Haagse kunst en architectuur. Graag horen we van andere organisaties, onderzoekers of geinteresseerden, die over relevante informatie over dit stukje Haags verleden beschikken. Contact: audrey@kroonwagtberghansen.nl.

[Foto's: Lange Vijverberg 5 te Den Haag, ingangspartij en detail glas-in-lood in het trappenhuis (met dank aan de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland). © Kroon & Wagtberg Hansen, Den Haag 2009. ]

Geen opmerkingen: