2009/11/03

Stadsgeschiedenis

In het vijfjarenplan van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed werd de wens opgenomen om te komen tot een goede beschrijving van de historische ontwikkeling van het economische erfgoed van Den Haag. Er is behoefte aan een systematische wetenschappelijke studie van de economische ontwikkelingen en het daarbij behorende erfgoed. Hiertoe werd overleg gevoerd met onder meer de gemeente Den Haag (DSO), het Haags Historisch Museum (HHM), het Haags Gemeentearchief (HGA) en de Kamer van Koophandel Haaglanden. Op basis daarvan is vervolgens contact gelegd met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), waar begin 2008 een nieuw instituut is opgericht dat zich bezig houdt met de relatie tussen erfgoed en stedelijke ontwikkeling. In oktober 2009 kon een officiële start worden gemaakt met een nieuw onderzoeksproject: Economische geschiedenis van Den Haag. Ondernemen, stedelijke politiek en bedrijfserfgoed, 1800-2000. Onderzoekster drs. Sabine Go van de VU zal het eerste gedeelte van het project uitvoeren en in mei 2010 verslag doen van haar bevindingen. Voor meer achtergrond en informatie zie de website van SHIE.

Relevant voor het thema stadsgeschiedenis is ook de conferentie Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010. Op 12 november 2009 wordt de gelijknamige bundel onder redactie van Leo Lucassen en Wim Willems gepresenteerd in Societeit de Witte in Den Haag. Het boek vormt een bijdrage aan het NWO-onderzoeksprogramma Urbanisatie en Stadscultuur, en levert denkstof voor het maatschappelijke debat over deze thematiek. Aanmelden bij Nicis.

Geen opmerkingen: