2010/05/01

M van Mooi niet

Het is krisis (geweest), we moeten bezuinigen. Volgens onderzoek van Nova wil zes op de tien Nederlands dat doen op kunst en cultuur, en de politiek denkt alvast in dezelfde richting. Wij krijgen echter in Den Haag, ongevraagd en ongewild, een M-gebouw naast het Hertekamp. De kosten worden begroot op 300 miljoen, waarvan we inmiddels uit ervaring weten dat die ruim overschreden zullen worden. Voor slechts 1% van het begrote bedrag hadden we een Couperushuis kunnen aankopen (zie Rond 1900) of het Cultureel Maçonniek Centrum een nieuw onderdak kunnen bieden (zie OVN Nieuws). Kortom, in plaats van een M-gebouw kunnen een kleine 100 museale instellingen ondersteund of gecreeerd worden. Misschien kan er een maquette van het M-gebouw in Madurodam worden geplaatst voor de liefhebbers van Koolhaas, zodat er
€ 299.999.000,- vrijkomt voor projecten met een breder maatschappelijk en cultureel draagvlak.

Geen opmerkingen: