2010/08/31

Archeorock op de Pier...


De Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden en de afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs, zo meldt de nieuwsbrief van de Universiteit. ‘De samenwerking biedt kansen voor studenten Archeologie en voor de stadsarcheologen van de gemeente Den Haag’, aldus decaan Willem Willems. ‘Studenten kunnen bijvoorbeeld een stageplek krijgen bij de gemeente of een scriptie schrijven over een Haags archeologisch onderwerp. De stadarcheologen kunnen op hun beurt deelnemen aan cursussen of colleges die de faculteit biedt. Ook kunnen de gemeente en de universiteit elkaar ondersteunen bij onderzoek en onderwijs.’
Een ander samenwerkingsverband tussen Leiden en Den Haag is het grootste Europese congres op het vakgebied, de Annual Meeting van de European Association of Archaeologists, dat tussen 1 en 5 september 2010 plaatsvindt. Er worden ruim 800 archeologen uit heel Europa verwacht. Het accent ligt op thema’s als archeologisch erfgoedbeheer, de interpretatie van het bodemarchief, en de ontwikkelingen in de hedendaagse archeologie. Gedurende het congres vinden ca. 200 lezingen plaats, evenals posterpresentaties en een boekenmarkt. Op de Scheveningse Pier wordt een groot feest gevierd [door een kwade (pr-)genius 'Archeorock' gedoopt... we horen 'Everybody walk the dinosaur' al zingen], terwijl het Rijksmuseum van Oudheden het decor voor een smaakvol diner vormt. Daarnaast is er een excursieprogramma. Meer informatie is hier te vinden.

Geen opmerkingen: