2010/10/10

Verveer gezocht

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam organiseert in 2013 een grote overzichts-tentoonstelling van het werk van drie Haagse kunstenaars, de gebroeders Verveer. Het museum is op zoek naar schilderijen, aquarellen en tekeningen van Salomon Leonardus Verveer (1813-1876), Maurits Leonardus Verveer (1817-1903) en/of Elchanon Leonardus Verveer (1826-1900). Eigenaars van werk(en) van de Verveers wordt gevraagd - met het oog op eventuele bruiklenen - contact op te nemen met Christiaan Lucht, gastconservator en co-auteur van de begeleidende publicatie. Alle correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld. Er is tevens belangstelling voor overige documentatie, zoals brieven, schetsboeken en foto’s van en over de Verveers. Contact: cma-lucht@hotmail.com.

Geen opmerkingen: