2011/05/16

Terug bij af?Afgelopen zaterdag werd Museum Mesdag aan de Laan van Meerdervoort na een verbouwing van twee jaar met stille trom heropend. De nieuwe naam (De Mesdag Collectie) en het tentoonstellingsprogramma geven aan dat het museum zich in de toekomst uitsluitend zal richten op de depotcollectie en het verband met Van Gogh. Gaap…

De eerdere renovatie van het museum in de jaren '90, waarbij het 19de-eeuwse interieur zorgvuldig in ere werd hersteld, werd destijds bejubeld. Waar anders in Nederland kon je in zo'n authentieke context - zalen met donker behang en schilderijen in rijen boven elkaar - kunst én kunstnijverheid uit deze periode bekijken? Onder leiding van Maartje de Haan onderscheidde het museum zich als afzonderlijke, actieve instelling in Den Haag. Bezoekers keerden steeds terug, over de drempel gelokt met een afwisselend en inspirerend tentoonstellingsprogramma, waarin naast de collectie ook (Haagse) kunst en cultuur rond 1900 volop aandacht kregen. Openingen waren echt een feestje, net als de high teas in de tuin. Er was een breed aanbod van rondleidingen, lezingen en ontvangsten, en er werden initiatieven als De Indische Zomer ontwikkeld. Dit alles doorbrak het oude imago van een statische collectie, die je alleen op een verplicht schooluitje bezocht.

Opvallend is dat er nu geen afzonderlijke directie meer is. Een conservator van het Van Gogh Museum, de eigenaar van de collectie, heeft de leiding. Zij omschreef de eerder met zoveel zorg reconstrueerde inrichting als een 'ratjetoe'. De zalen zijn daarom heringericht met ‘meer ruimte voor de schilderijen’ en ‘ontdaan van visuele prikkels’. In feite wordt het interieur daarmee deels teruggebracht in de toestand van voor de renovatie in de jaren ‘90. Waarom een succesformule aborteren? Het zou jammer zijn als we straks, net als in het verleden, op een conservatief tentoonstellingsbeleid worden getrakteerd. Lekker kostenbesparend met prenten en tekeningen uit depot en bruiklenen uit Amsterdam? Een dependance in plaats van een zelfstandig museum?
Tekenend is dat Trouw en andere kranten bij het bericht van de heropening een foto van het Panorama Mesdag, enkele straten verder,  afbeeldden. De Haan had die naamsverwarring tussen de twee verschillende musea eindelijk de wereld uit geholpen!

Geen opmerkingen: