2011/05/08

Vrouwvolk

Laten we eerlijk zijn: in de westerse kunst is de vrouw niet altijd even positief in beeld gebracht. Vaak was zij eerder een figurant dan de hoofdrolspeler, als naakte, kwetsbare of overwonnen figuur afgebeeld en tal van negatieve karaktereigenschappen toebedeeld (kies maar een van de hoofdzonden).
De fascinatie voor de vrouw als onderwerp groeide naarmate zij in de maatschappij zelf meer op de voorgrond trad. Vrouwen werden daardoor ook anders in beeld gebracht door kunstenaars, zij het nog steeds niet altijd positief. Zo verschoof het beeld van de femme fragile - een zwakke en afhankelijke figuur - in de loop van de 19de eeuw naar haar tegenpool: de femme fatale - een verleidelijke, sterke, maar vooral ook gevaarlijke figuur.


In de tentoonstelling Heroines in het Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid (nog te zien t/m 5 juni 2011) is de nadruk gelegd op de verbeelding van de ‘sterke vrouw’ in de kunst. Zij is te vinden in de gedaante van heks of boerin, atlete of amazone, martelares of juist heldin. De ontwikkeling van dit vrouwbeeld wordt geschetst aan de hand van kunstwerken uit de 19de eeuw tot de 21ste eeuw. Op de museumwebsite zijn enkele sprekende voorbeelden per thema te zien, als ook een virtuele rondgang door de tentoonstelling.

Geen opmerkingen: