2011/08/16

'Garçon: champagne!'

Kunsthistoricus in spe
(AK, 1971)
Een kleine mijlpaal: vandaag bestaat Kroon & Wagtberg Hansen kunsthistorisch project management precies 12,5 jaar. Misschien een goed moment om eens iets te vertellen over de oprichting. Wist u bijvoorbeeld, dat K&WH een familiebedrijf is? De vennoten zijn twee (pleeg-)zusjes, die in 1990 beiden kunstgeschiedenis gingen studeren aan de Universiteit Leiden. Na het afstuderen kozen we (ieder afzonderlijk) voor een start als freelancer in het vakgebied, aanvankelijk nog in combinatie met part time functies in de cultuur- en academische sector.

Een gedeelde voorliefde was ook toen al de kunst en cultuur rond 1900. Om grotere projecten op dat interessegebied te kunnen aannemen en opdrachtgevers daarbij continuïteit te kunnen bieden, gingen we in 1999 samenwerken in de vorm van een V.O.F. Het bleek een prima zet. De afgelopen jaren hebben we onder meer mogen samenwerken met diverse kunsttijdschriften en -uitgevers, Theater Instituut Nederland, Museum Meermanno, Instituut Collectie Nederland, Kröller-Müller Museum, Drents Museum, Museum Mesdag en NAGO. Bij projecten stond steeds voorop: het behouden van erfgoed, ontsluiten van nieuwe bronnen en toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor een zo breed mogelijke doelgroep. 
Nog een kunsthistoricus
in spe (AWH, 1972)
Niet alleen van projectpartners, ook van ‘concullegas’ in het vakgebied (waaronder Bax Art Concepts & Services en Catrien Deys) hebben we veel geleerd. Zo zijn we ons meer gaan richten op genealogie en huizenonderzoek als aanvulling op het traditionele kunsthistorische speurwerk, en schrijven we graag over kunst in leesbare taal. Daarnaast werken we samen met Kroon Financieel Adviesbureau, onder meer aan ondernemersworkshops en coaching voor (startende) vakgenoten.
In de loop der jaren zijn we gespecialiseerd geraakt in fondsenwerving, om naast opdrachten ook zelf geïnitieerde projecten te kunnen realiseren. Wanneer zich de mogelijkheid voordoet, richten we die graag op de eigen regio: Den Haag. Anno 2011 werken we aan onderzoek en publicaties voor de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag, de Haagse Kessler Stichting en uitgeverij De Nieuwe Haagsche.

Kortom, K&WH bleek voor ons een geslaagde formule, die we graag in samenwerking met oude en nieuwe projectpartners willen voortzetten. Vanaf deze blog bieden we u allen graag een virtueel glaasje champagne aan; daarna weer gewoon aan het werk!

Geen opmerkingen: