2012/06/22

De oorsprong van de Kessler Stichting (1912)

Het 'Tehuis voor Onbehuisden' aan De la Reykade (later De la Reyweg) te Den Haag. Uit: Het Vaderland, 24-3-1923.
In 1911 werd in Den Haag een 'Schrijfkamer' opgericht op particulier initiatief door ambtenaar J.G. Kruis en zijn vrouw H.R. van Gigch. Ze huurden een pand aan Laan van Meerdervoort 12-16, waar ze daklozen, ex-gedetineerden en andere werklozen die konden lezen en schrijven aan werk probeerden te helpen. Dit bestond uit het schrijven van handgeschreven etiketten, brieven en kopieën, en het verzorgen van circulaires (mailings).Het initiatief bleek een succes en werd daarom ondergebracht in een formele rechtsvorm de Vereeniging 'Werkloozenzorg'. Men zocht een nieuw onderkomen, eerst in de Fultonstraat 191-193 en vanaf mei 1913 aan de Steijnlaan 17-23. Hier werd een ‘internaat’ ingericht, waar daklozen ook konden overnachten.

Het bestuur van de Schrijfkamer richtte in 1912 een tweede organisatie op: de Vereeniging 'Tehuis voor Onbehuisden, later bekend als de Kessler Stichting in Den Haag. Ze was aanvankelijk gevestigd aan de Steijnlaan, totdat in 1923 met steun van medeoprichter D.A.J. Kessler nieuwbouw kon worden gerealiseerd. Het markante gebouw in Haagsche Schoolstijl aan de De la Reyweg en haar verhuiswagens van de Algemene Haagsche Dienstverlening waren een begrip in de Hofstad. Het afgelopen jaar heeft K&WH uitgebreid onderzoek in het historische archief van de stichting mogen verrichten om het jubileumboek te schrijven, dat later dit jaar uitgeverij De Nieuwe Haagsche verschijnt. Een mooie opdracht, waarbij we ons in een minder bekend aspect van de stadsgeschiedenis konden verdiepen.
De geschiedenis van de Kessler Stichting is in feite een beknopte maatschappijgeschiedenis. Ze beschrijft de ontwikkeling van het sociale zorgsysteem, de (geestelijke) gezondheidszorg en de mentaliteitsverschuivingen in de samenleving. In de loop der jaren werden vele nieuwe vormen van begeleid wonen geïntroduceerd en ontwikkelde de hulpverlening zich naar een professioneel niveau. Anno 2012 viert de Kessler Stichting haar 100-jarig jubileum met de opening van de spectaculaire nieuwbouw aan De La Reyweg, een uiterst modern woon- en zorgcentrum.

In het kader van het jubileumjaar vinden allerlei activiteiten plaats. Zo is nu een kleine presentatie over de geschiedenis van de Kessler Stichting te zien in het Haags Historisch Museum, wordt ze samen met andere Haagse 100-jarigen belicht in een jubileumkrant, en vindt op 4 oktober in de Koninklijke Schouwburg een symposium plaats '100 jaar zorg, en nu?'. Gezien de aangekondigde bezuinigingen die de GGZ treffen, kan het onderwerp niet actueler zijn.

Geen opmerkingen: