2008/09/20

Heraldiek en Chinees porselein

Soms ben je met een onderzoek bezig en verschijnt er precies op het juiste moment een nieuw boek, dat daarbij als bron kan dienen. Zo verscheen in 2007 Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market van dr. Jochem Kroes, medewerker van het Centraal Bureau voor Genealogie en redacteur van Nederland's Patriciaat, werkelijk als geroepen. Alleen de prijs was even schrikken. Het standaardwerk bespreekt 450 Nederlandse familiewapens, die voorkomen op Chinees exportporselein. Zulk Chine de commande werd in de 18de eeuw op bestelling voor welgestelde families vervaardigd. Naar schatting zijn er in totaal ca. 600 a 700 van deze wapenserviezen geproduceerd. Zestig voorbeelden daarvan zullen binnenkort te zien zijn op de tentoonstelling Wapengekletter op porselein in het Haags Gemeentemuseum, ook weer als geroepen. Bovendien zal het tijdschrift Vormen uit Vuur hier een themanummer aan wijden.

Publicatie: Jochem Kroes,Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market, Waanders, Zwolle 2008, ISBN 978 90 400 8331 0, 720 pp., € 150,-.
Tentoonstelling: Wapengekletter op porselein, 18/10/2008-1/3/2009, Haags Gemeentemuseum.

Geen opmerkingen: