2008/10/27

GIN-archief

De Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) is in 1992 opgericht met als doel om de archieven van Nederlandse of in Nederland wonende grafisch ontwerpers te verwerven, te ontsluiten en te behouden.
Het NAGO start binnenkort in samenwerking met K&WH een project dat het archief van Grafisch Illustratoren Nederland (GIN) zal ontsluiten voor een breed publiek. Portretten van het leven en werk van 16 moderne grafisch illustratoren, waaronder Constance Wibout en Jenny Dalenoord, zullen via de website van het NAGO toegankelijk worden gemaakt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het SCRIO, maar ook andere fondsen worden met een steunaanvraag benaderd. De 16 portretten zullen dan in de loop van 2009 online beschikbaar komen.

Geen opmerkingen: