2008/10/12

Haagse scholen


De dames K&WH waren ooit brave leerlingen van de (voormalige) Neutrale School Vereniging en Haagsch Genootschap. We hebben het grootste deel van onze (aanzienlijk minder brave) middelbare schooltijd doorgebracht op Gymnasium Haganum en het 1ste Vrijzinning Christelijk Lyceum. Tussen de prettig gestoorde classici en de echte kakkers dus, om van de prinsen maar te zwijgen.
Al deze Haagse scholen kennen een rijk verleden, dat met de komst van een nieuwe website in beeld wordt gebracht. Het Haags Gemeentearchief heeft namelijk een interactieve website gelanceerd, waar men historische informatie en vooral veel klassefoto’s kan vinden: www.haagsescholen.nl. Alle soorten onderwijs uit het Haagse verleden komen aan bod: lager, voortgezet, hoger, openbaar, christelijk, internationaal, etc.
Natuurlijk hebben we meteen gekeken of onze eigen klasjes uit de jaren '70 en ’80 er al op staan (nee, nog niet; wel die van Willem Alexander). Maar andere bezoekers van de site zullen zichzelf, oude vrienden, vaders en moeders, opa’s en oma’s wel met spuuglok of bloemetjesjapon terug vinden op de klassefoto’s. Leuk is dat je zelf namen van klasgenoten, afbeeldingen, informatie en ander materiaal aan de site kan toevoegen, zodat deze informatiebron steeds verder in omvang en waarde zal toenemen.

Geen opmerkingen: