2008/12/22

Blue Shield

Op 7 december 2008 is in Den Haag het nieuwe bureau van Blue Shield, het Rode Kruis voor het erfgoed, opgericht. Daarvoor kwamen vertegenwoordigers van 15 nationale BS-comités uit Europa, Australië en Amerika bijeen. Gezamenlijk stichtten zij de Association of National Committees of Blue Shield (ANCBS). Dit samenwerkingsverband heeft van de gemeente Den Haag kantoorruimte ter beschikking gekregen, conform de profilering van Den Haag als stad van vrede en veiligheid. Voorzitter van de nieuwe vereniging is Karl von Habsburg uit Oostenrijk.
Het nieuwe bureau van ANCBS wordt het wereldwijde aanspreekpunt voor aanvragen voor hulp in geval van nood, zowel natuurrampen als oorlog of andere man-made disasters. Vervolgens worden experts uit de nationale comités gevraagd om adequate hulp te bieden aan musea, archieven en monumenten die bedreigd worden. Daarnaast heeft het ANCBS de taak om rampenplannen te stimuleren in tijd van rust, zodat culturele instellingen beter zijn voorbereid op tijden van nood.

Geen opmerkingen: