2008/12/22

Indisch erfgoed

Den Haag heeft een rijk Indisch verleden. Vele plekken in de stad herinneren daaraan: ornamenten of opschriften op gebouwen of gevels, maar ook interieurs en voorwerpen in particulier bezit, gewoon bij mensen thuis. Er is echter geen goed kwantitief of inhoudelijk overzicht van het Indisch erfgoed in Den Haag. Zolang dat overzicht er niet is, is het erfgoed in kwestie onbeschermd en dreigt het gevaar dat het ongemerkt verdwijnt. Interieurs worden verbouwd, gebouwen gesloopt en voorwerpen bij het grof vuil gezet, terwijl ze voor het Indische geheugen van de stad van groot belang kunnen zijn.
De Stichting Indisch Erfgoed Den Haag (in oprichting) wil een aanzet maken voor een inventarisatie en vraagt daarbij de hulp van Hagenaars. U kunt voorwerpen, interieurs en gebouwen die een band hebben met Nederlands-Indië bij de Stichting aanmelden. Een aanmeldingsformulier en meer informatie is op te vragen via: info@indischerfgoedindenhaag.nl.
De stichting is een initiatief van drie erfgoedinstellingen: Monumentenzorg, Haags Gemeentearchief en het Haags Historisch Museum. Ze werkt nauw samen met de Stichting Tong Tong en instellingen en experts op het gebied van het Indisch verleden van Den Haag. Verkregen informatie wordt bewaard op het Haags Gemeentearchief.

Geen opmerkingen: