2009/01/25

Het kunsthistoriche tijdschrift is dood(s)

Op een nieuwjaarsborrel deze januari werd Cr, interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie ten grave gedragen. Oude nummers zijn nog even te bestellen, haast u dus met het compleet maken van de jaargangen. Het is niet het enige kunsthistorische tijdschrift dat de afgelopen tijd is gesneuveld, ook Jong Holland en Cachet gingen ten onder, kM heeft het moeilijk en Art Matters kwam nooit echt goed van de grond. Terwijl glossies met luchtige teksten voor veiling- en galerieliefhebbers overleven, verdwijnen de broodnodige platforms voor presentatie van recent onderzoek en vakinhoudelijke informatie. Subsidieregelingen bieden op dit punt geen enkele uitkomst.
In andere landen verkent men al enige tijd de digitale snelweg. Zo bundelden diverse Duitse musea hun krachten in het digitale tijdschrift Kunstgeschichte. Bijzonder aan deze bladformule is dat artikelen zes maanden als 'discussiestuk' op de website staan, waar vakgenoten ze kunnen becommentariëren, waarna de auteur een definitieve versie maakt die als artikel in het archief wordt geplaatst. Erg spannend is de inhoud van het eerste nummer nog niet, en moest de gekozen vormgeving voor de homepage nou weer zo gortdroog? Kunsthistorici kijken juist zo graag naar plaatjes en kleuren. Bovendien krijgt tekst geen wetenschappelijk verantwoorder uitstraling of een breder lezerspubliek door ze te omgeven met grauwe saaiheid.

Geen opmerkingen: