2010/05/28

ICN

K&WH heeft het druk en daar lijdt de berichtgeving op deze blog soms onder. Even een inhaalslag: twee interessante berichten van het Instituut Collectie Nederland.
- Het ICN ontwikkelt samen met andere professionals een 'Richtlijn voor de culturele waardering van historische interieurs'. Meer informatie over het project treft u hier aan.
- Zo’n anderhalf jaar geleden werd Collectiewijzer gepresenteerd als hét platform over beheer en behoud van collecties, maar het gekozen format functioneerde niet. Daarom is ze inmiddels vervangen door een weblog, dat het vakgebied actief betrekt bij de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed. Discussier mee op http://blog.collectiewijzer.nl/

1 opmerking:

Theo Meereboer zei

Het is goed om hier over zowel de richtlijn voor de culturele waardering van historische interieurs te lezen als over de nieuwe Collectiewijzer. Over dat laatste kan ik, als coördinator van Collectiewijzer, nog wat toevoegen. Collectiewijzer, aanvankelijk bekend wegens de zoekfunctionaliteit, gaat vooral verder als kennisnetwerk voor eenieder die op professioneel gebied te maken heeft met collecties, conservering, restauratie e.d. De zoekfunctionaliteit wordt verder samen met Europeana ontwikkeld.
Naast het weblog, waar o.a. achtergronden, ervaringen, nieuws en opinie gedeeld worden, is binnenkort een wiki gereed, waar veel kennis op gebied van conservering, restauratie en onderzoek naar collecties op wordt ondergebracht. Collectiewijzer is ook actief op linkedin, twitter, Slideshare en heeft ruim 300 documenten en publicaties op Scribd geplaatst.
Daarnaast zoekt Collectiewijzer actief aansluiting en samenwerking met bestaande en nieuwe initiatieven op dit gebied, zoals Erfgoedwijs, STEK, RN en dit is dan ook meteen een uitnodiging aan KW&H om gebruik te maken van de mogelijkheden van Collectiewijzer, vragen te stellen, discussies op te werpen, ervaring uit te wisselen.