2010/05/29

Picknicktoer Nieuwe Haagse School

In november 2008 verscheen het prachtige boek Schoone Eenheid, waarin de stedenbouw en architectuur van Den Haag tijdens het interbellum wordt belicht. De auteur, Marcel Teunissen, verzorgt regelmatig excursies over het onderwerp, waaronder op zondag 6 juni a.s. een picknicktoer.
Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan het groene karakter van de stad. Dat Den Haag in Nederland de stad met de meeste parken en plantsoenen is, is namelijk toe te schrijven aan de planologische praktijken van het interbellum. Het eerste deel van de toer voert door Marlot en het Benoordenhout. Vervolgens wordt in Scheveningen op een groene plek gezamenlijk geluncht (bij regen overdekt). Het tweede deel voert via de Vogelwijk naar Bohemen en vervolgens terug naar het centrum.

Geen opmerkingen: