2011/01/15

Plezier in de stad

De stad is vanouds een plek van (legaal en illegaal) plezier en ontspanning, terwijl veranderende sociale en economische omstandigheden de manier waarop die ontspanning werd gezocht, hebben beïnvloed. In de loop van de 18de en 19de eeuw werden werkuren en vrije tijd steeds meer gescheiden. Het gebrek aan vrije tijd werd versterkt door het intensievere gebruik van het land. Vermaak verplaatste zich naar specifieke gebouwen (van herbergen tot hoerenkasten, theaters en meer recentelijk de sportschool) of hiertoe specifiek aangewezen ruimtes (parken, wandelpaden, afgebakend privéterrein of zelfs het internet). Badplaatsen en vakantieparken richtten zich op bezoekers met verschillende smaken. Toen men eenmaal door had dat er geld te verdienen viel, begonnen economie en ontspanning weer door elkaar te lopen. Steden presenteren zich inmiddels als toeristen-, cultuur- en erfgoedcentrum.
In het Engelse Cambridge vindt van 31 maart tot 11 april 2011 het jaarlijkse congres van de Urban History Group plaats, welke zich op dit onderwerp richt. Leisure, Pleasure and the Urban Spectacle is het verbindende thema tussen lezingen over de historische ontwikkeling van sociale, economische en culturele relaties. Meer informatie bij de organisatie: dr. Shane Ewen, s.ewen@leedsmet.ac.uk.

Geen opmerkingen: