2011/02/01

Reizen in de 19de eeuw

In de 19de eeuw werd de wereld plotseling kleiner, door de technische ontwikkeling van vervoersmiddelen en het uitbreiden van het spoornet. Reizen en vakantie houden werd nu ook mogelijk voor leden van de middenklasse, en doordat de kolonien beter bereikbaar werden, vond uitwisseling met niet-westerse culturen op een ander tempo plaats. Ook de wijze waarop reiservaringen werden uitgewisseld veranderde, door de opkomst van massapublicatie en nieuwe media als fotografie en film. Het publiek verslond feitelijke en fictieve reisverhalen. Op 14 en 15 juli 2011 zal in Lincoln (UK) het congres Travel in the Nineteenth Century: Narratives, Histories and Collections plaatsvinden, dat aandacht besteedt aan deze ontwikkelingen binnen een interdisciplinair kader. Voorstellen voor papers of themasessies (300 woorden) en meer informatie via: khill@lincoln.ac.uk. Deadline voor het indienen van voorstellen is 15 februari 2011.

Geen opmerkingen: