2011/07/11

K&WH adopteren boekenIn het kader van de cultuurbezuinigingen ziet
Museum Meermanno zich geconfronteerd met een vreemde maatregel. Terwijl met de vorige Staatssecretaris van Cultuur afspraken waren gemaakt over criteria waaraan in 2012 moest worden voldaan, neemt de nieuwe Staatssecretaris onverwacht een eerder jaar als 'ijkpunt'. Het museum kan daardoor haar overheidssteun en haar publieksfunctie verliezen, tenzij nog dit jaar een groot bedrag aan eigen inkomsten wordt gevonden. Omdat musea hun tentoonstellingen en andere activiteiten maanden of zelfs jaren vooruit moeten plannen, is het voor een museum bijna onmogelijk om bestaande plannen op zo'n korte termijn aan te passen. Maar Museum Meermanno laat het er niet bij zitten en toont zich creatief in het zoeken naar oplossingen.

Onder de titel Boekt zoekt vrouw (man of bedrijf) roept zij boekliefhebbers op om een titel uit de collectie te adopteren voor € 50 of meer. Het bedrag komt ten goede aan de conservering van de collectie. K&WH gaf graag aan de oproep gehoor. We kozen ieder een boek uit de periode rond 1900: Salomé van Oscar Wilde, geillustreerd door Aubrey Beardsley en Psyche van Louis Couperus met een omslag van Jan Toorop. Natuurlijk hopen we dat lezers van deze blog ook een favoriet boek uit de collectie willen steunen!  Volg daarvoor deze link.

Geen opmerkingen: