2011/02/03

Lekker vastbinden: Houdini

Houdini in 'bondage',
1899. Foto: Wiki.
Waarom komen dit soort tentoonstellingen nou niet naar Nederland?! Het Jewish Museum in New York wijdt een overzicht aan het leven en werk van de ontsnappingskunstenaar Harry Houdini (1874-1926), getiteld Art & Magic. Zijn schijnbaar onmogelijke stunts gaven hem een iconische status, en veel mensen betwijfelden of het nu om truuks of echte magie ging. De tentoonstelling brengt zijn carrière in beeld aan de hand van documentatie en een groot aantal van zijn rekwisiten in beeld. De geheimen van zijn truuks worden daarbij (gelukkig of helaas?) gerespecteerd. Een impressie van beeldmateriaal is te zien in de online gallery, voorzien van audiocommentaar door Neil Patrick Harris (!). Ook zijn er filmfragmenten en blogs met transcripten van interviews met vakgenoten.
Zou het niet prachtig zijn als het Joods Historisch Museum in Amsterdam een poging deed de expositie naar Nederland te halen? Bijvoorbeeld als passend vervolg op hun mooie Sarah Bernhard tentoonstelling enige jaren geleden.  
Poster voor anti-spiritisme
optreden. Foto: Wiki.
Na het overlijden van zijn moeder raakte Houdini overigens geinteresseerd in spiritualisme en had hierover contact met auteur Arthur Conan Doyle. Vanwege zijn kennis van truckages werd hij later actief bij het ontmaskeren van frauderende mediums en keerde hij zich publiekelijk tegen het spiritualisme, tot verdriet van Conan Doyle. De tentoonstelling gaat hier uitgebreid op in. Het onderwerp spreekt ons erg aan, want K&WH legt op dit moment de laatste hand aan het boekje Geheim Den Haag, waarin een hoofdstuk is gewijd aan het Haagse milieu van spiritualisten en commercieel optredende mediums. Hierover later meer...

2011/02/01

NAi schaft beeldkosten af

Niet iedere kunstpublicatie kan een commercieel succes zijn, want niet ieder onderwerp spreekt massa's mensen aan. Wil een uitgever toch in de publicatie van kunsthistorische onderzoeksresultaten investeren, dan zijn de hoge kosten van beeldmateriaal vaak de volgende hindernis. De bedragen die musea, professionele fotografen en andere rechthebbenden rekenen voor het gebruik van een afbeelding lopen zeer uiteen, bovendien komen er vaak technische reproductiekosten bij. Het betekent meestal dat een subsidie nodig is om de afbeeldingen bij de tekst te bekostigen, maar wat te doen als die wordt afgewezen? Soms is een instelling bereid een lager 'cultuurtarief' te hanteren, maar vaak ook niet, want ook musea moeten het verlies van subsidies ergens mee compenseren.
Met gejuich ontvingen wij dan ook het volgende bericht: per 1 februari 2011 zal het Nederlands Architectuurinstituut geen gebruiksvergoeding meer rekenen voor het gebruik van beeldmateriaal uit de eigen collectie. Men overweegt een Creative Commons License toe te passen. De (technische) kosten van digitalisering worden nog wel in rekening gebracht. De vrijstelling geldt bovendien niet voor werk waarop rechten van derden gelden, zoals (nabestaanden van) architecten. Maar toch betekent deze stap een enorme vergroting van de gebruiksmogelijkheden en daarmee de onderzoeksmogelijkheden voor liefhebbers en professionals. Meer info op: http://www.archief20.org/.

Reizen in de 19de eeuw

In de 19de eeuw werd de wereld plotseling kleiner, door de technische ontwikkeling van vervoersmiddelen en het uitbreiden van het spoornet. Reizen en vakantie houden werd nu ook mogelijk voor leden van de middenklasse, en doordat de kolonien beter bereikbaar werden, vond uitwisseling met niet-westerse culturen op een ander tempo plaats. Ook de wijze waarop reiservaringen werden uitgewisseld veranderde, door de opkomst van massapublicatie en nieuwe media als fotografie en film. Het publiek verslond feitelijke en fictieve reisverhalen. Op 14 en 15 juli 2011 zal in Lincoln (UK) het congres Travel in the Nineteenth Century: Narratives, Histories and Collections plaatsvinden, dat aandacht besteedt aan deze ontwikkelingen binnen een interdisciplinair kader. Voorstellen voor papers of themasessies (300 woorden) en meer informatie via: khill@lincoln.ac.uk. Deadline voor het indienen van voorstellen is 15 februari 2011.